Xem hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi


Năm nay mùng 1 Tết là thứ ba ngày 5/2, tức ngày Quý Dậu, hướng xuất hành tốt của ngày này là hướng Hỷ thần -Đông Nam.

Trong các phương pháp xem giờ tốt của thuật trạch cát (chọn ngày giờ tốt lành), giờ Quý Nhân Đăng Thiên Môn được coi là giờ tốt nhất. Đây là giờ Thần Tàng Sát Ẩn, nghĩa là thần cát hiện ra thần xấu mất đi. Trong ngày mùng 1 Tết năm nay, giờ Quý Nhân Đăng Thiên Môn (giờ tốt để xuất hành hay làm các việc khác) là giờ Tỵ (9h-11h), tiếp theo có thể chọn giờ Dần (3h-5h) và giờ Ngọ (11h-13h).

Ngoài ra giờ Hoàng Đạo cũng hay được sử dụng nhưng ít giá trị hơn gồm có giờ Tý (23h-1h), Mão (5h-7h), Mùi (13h-15h) và Dậu (17h-19h).

Để xác định chính xác hướng xuất hành, trước hết cần dùng la bàn xác định hướng nhà bạn, sau đó tìm hiểu cách đi về phía Đông Nam.

1. Nhà hướng Bắc

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi

Ra khỏi nhà, rẽ phải, đến khi gặp một ngã tư (cách nhà bạn 100 m chẳng hạn) thì tiếp tục rẽ phải, đi thêm một đoạn bằng ở trên thì dừng lại. Điểm đó nằm ở phía Đông Nam so với nhà bạn.

2. Nhà hướng Đông Bắc

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 1

Ra khỏi nhà, rẽ phải, bạn đã đi theo hướng Đông Nam rồi.

3. Nhà hướng Đông

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 2

Ra khỏi nhà, rẽ phải, đến khi gặp một ngã tư (cách nhà bạn 100 m chẳng hạn) thì tiếp tục rẽ phải, đi thêm một đoạn thì dừng lại. Điểm đó nằm ở phía Đông Nam so với nhà bạn.

4. Nhà hướng Đông Nam

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 3

Tìm đến một nơi nằm thẳng phía trước mặt nhà bạn, vị trí đó nằm ở phía Đông Nam so với nơi bạn ở.

5. Nhà hướng Nam

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 4

Ra khỏi nhà, rẽ trái, đến khi gặp một ngã tư (cách nhà bạn 200 m chẳng hạn) thì tiếp tục rẽ phải, đi thêm một đoạn bằng như vậy thì dừng lại. Điểm đó nằm ở phía Đông Nam so với nhà bạn.

6. Nhà hướng Tây Nam

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 5

Ra khỏi nhà, rẽ phải, bạn đã đi theo hướng Đông Nam rồi.

7. Nhà hướng Tây

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 6

Ra khỏi nhà, rẽ phải, đến khi gặp một ngã tư (cách nhà bạn 100 m chẳng hạn) thì tiếp tục rẽ trái, đi thêm một đoạn cũng bằng 100 m mét thì dừng lại. Điểm đó nằm ở phía Đông Nam so với nhà bạn.

8. Nhà hướng Tây Bắc

Chọn hướng và giờ đẹp xuất hành năm Kỷ Hợi - 7

Tìm đến một nơi nằm thẳng phía sau lưng nhà bạn, vị trí đó nằm ở phía Đông Nam so với nơi bạn ở. Sau khi tới được vị trí ở phía Đông Nam như đã hướng dẫn, hãy quay về nhà. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc xuất hành theo hướng Đông Nam.

 

Hùng Sơn – Ngoisao